DHCP Nedir ? Dynamic Host Configuration Protokol

IPv4 Adresleri, Subnet Maskeleri, Default Gateway, Diğer IPv4 Ağ Parametrelerinin adlandırılmasını otomatize eder.

DHCP sunucusu IP adreslerinin benzersiz olarak atanmasını sağlar.

Lease Period, IP havuzundan adreslerin ihtiyaç olduğu sürece kullanılmasıdır.

DHCP daha çok hostlar için Statik yapılandırma ise network cihazları için tercih edilir.

DHCP vasıtasıyla cihazlara atanan IP havuzundaki adreslere Kapsam (scope) denir.

Üstkapsam (Supercope) birden çok kapsamın gruplandırılmasını ifade eder.

Kapsam’a dahil olmayan dışarda kalan istemcilere atanmayan sınırlı IP adreslerine Dışlama aralığı (Exclusion Range) denir.

Adres Havuzu (Address Range) istemcilere atanacak IP adreslerini kapsayan havuzdur.

DHCP sunucusu tarafından havuzdan cihaza atanan IP adresinin süreli olarak atanmasına Kira (Lease) denir.

Belli bir cihazın kalıcı olarak aynı adresi kullanmasını istiyorsak bu adrese Ayırma (Reservation) yapmak gerekir.

Seçenek türleri (Scope Options) her kapsam için aktifleştirilmesi gereken DNS,Wins,Default Gateway gibi ortak kullanılan istemci yapılandırma ayarlarıdır.

DHCP Sunucusu Çalışma Mantığı (DORA)

IP istemi DHCP’te Discovery iletisi ile iletilir. IPv4 Adresi, Alt Ağ Maskesi, DNS Sunucu IPv4 Adresi, Varsayılan Ağ Geçidi, Lease Period paket bilgileri DNCP Offer yoluyla taşınır. Birden fazla DHCP sunucusu varsa ve birden fazla IP adresi tanımlanıyorda Offer içlerinden birini seçerek Request iletisi gönderir. Akabinde IP adresi kabul edildiğinde ACKnowledge iletisi gönderilir.

DNCP Sunucunun gelişmesi, RFC 1531 – RFC 1541 – RFC 2131 DHCP Mesaj tipi eklenmiştir. – RFC 3315 ile DHCPv6 ortaya çıktı.

DHCP Discovery : İlk kez IP alacak bir cihazın DHCP sunucusuna gönderdiği pakettir.

DHCP Offer : DHCP sunucusu IP havuzundan bir IP seçip istemci cihaza bu adresi göstererek, teklif gönderir.

DHCP Request : İstemci Offer paketinden gelen IP adres teklifini kabul ettiğini Request paketi ile gönderir.

DHCP ACK : DHCP sunucusu artık bu IP adresi sana atanmıştır diyerek istemci cihazına Acknowledge bildirisi gönderir.

DHCP Optionlar

Option 3 : Router Option varsayılan ağ geçidini belirtir.

Option 6 : DNS Server Sunucularını belirtmek için kullanılır.

Option 51 : IP Address Lease Option IP adresin ne kadar süre ile kiralandığını belirtir.

Option 53 : DHCP Message Type Option, Offer Request gibi DHCP mesaj türlerini belirtir.

Option 53 : Parameter Request List Option, DHCP istemcisinin option listesi istemek için kullandığı optiondır.

Option 66 : TFTP Server Name Option TFP Sunucunun adresini domain name olarak kullanılır.

Option 67 : Boot File Name Option TFTP sunucusundan istenen boot dosyada belirtilir.

Option 82 : DHCP Relay Agent , Kendisine DHCP Request gelen kablolu şebekelerde bağlı olduğu port bilgisini, kablosuz şebekelerde Access Point MAC adresini paket içinde ayrılmış özel alanlara eklenmiş DHCP optiondır. Abone lokasyonunu belirlemeye ve lokasyon bazlı servisler sunmaya yardımcı olur.

Option 150 : TFTP Server IP Address Option, TFTP sunucunun adresini IP adresi olarak belirtmek için kullanılır.

DHCP paketleri broadcast olarak gönderildiği için DHCP sunucusunun farklı bir yerel ağda bulunduğu senaryolarda Ağ Geçidi üzerinde Relay ayarları yapılmazsa, istemciler hiçbir zaman sunucuya ulaşamayacaktır.

DHCP Allocation isteğe bağlı adres havuzlarını destekler. Private adres kullanan müşteriler için adres atanmasını destekler.

DHCP Snooping, Kötü niyetli veya hatalı, hileli DHCP sunucularını önlemek için LAN anahtarlarında DHCP gözetleme özelliği yapılabilir. DHCP gözetleme açılan ağ anahtarından istemcilerin aldıkları IP adresleri gözetlenebilir ve bu işlem WLAN bazında da gerçekleştirilebilir.

DHCP Binding Database DHCP istemci bilgileri tutulur.

DHCP sunucusu ayrı bir sunucu olarak yapılandırılabilir veya network cihazı üzerinden de çalıştırılabilir.

DHCP yapılandırılması esnasında IP adresleri oluşturulur, kaç cihaza hangi ip adresleri girileceği bilgileri girilir.

Bir istemci IP adresini el ile aldıysa yerel yapılandırma paketleri için DHCP bilgileri kullanılır.

DHCPinform iletisine yanıt olarak DHCP sunucusu yeni bir IP adresi ayırmadan istemci için uygun yerel yapılandırmaya sahip bir DHCP ack iletisi oluşturulur. Bu DHCP ACK iletisi unicasttir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir