KSS

  • Karbon ayak izinin azaltılması
  • İşgücü politikalarının iyileştirilmesi
  • Adil ticarete katılmak
  • Çeşitlilik, eşitlik ve katılım
  • Hayırsever küresel bağış
  • Topluluk ve sanal gönüllülük
  • Çevreye fayda sağlayan kurumsal politikalar
  • Sosyal ve çevreye duyarlı yatırımlar