standard

RS-485 Recommended Standard 485

RS-485 Recommended Standard 485 , veri iletimi için kullanılan bir seri iletişim standartı ve protokolüdür. RS-485, çoklu cihazların aynı iletişim hattını paylaşmasına olanak tanır ve genellikle endüstriyel otomasyon, uzun mesafe iletişimi gerektiren uygulamalar, otobüs tabanlı sistemler ve daha fazla cihazın ağda iletişim kurmasının gerektiği diğer senaryolarda kullanılır. RS-485’nin özellikleri şunları içerir: RS-485, endüstriyel otomasyon sistemlerinde, […]

RS-485 Recommended Standard 485 Read More »

RS-422 Recommended Standard 422

RS-422 Recommended Standard 422 , veri iletimi için kullanılan bir seri iletişim standartı ve protokolüdür. RS-422, RS-232’nin geliştirilmiş bir sürümü olarak kabul edilir ve daha uzun mesafelere ve daha yüksek veri hızlarına olanak tanır. Bu standart, genellikle endüstriyel otomasyon, telekomünikasyon, bilimsel ekipman ve diğer uygulamalarda kullanılır. RS-422’nin özellikleri şunlarını içerir: RS-422, özellikle endüstriyel kontrol sistemleri,

RS-422 Recommended Standard 422 Read More »

RS-232 Recommended Standard 232

RS-232 Recommended Standard 232, elektronik cihazların seri iletişim için kullandığı bir iletişim protokolü ve standart bağlantı tipidir. RS-232, ilk olarak Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstitüsü (AEE) tarafından belirlenen bir standarttır ve sıklıkla seri portlarla ilişkilendirilir. RS-232, bilgisayarlar, yazıcılar, modemler, endüstriyel cihazlar ve diğer elektronik cihazlar arasında veri iletişimi için kullanılır. RS-232’nin temel özellikleri şunlardır: RS-232, eski

RS-232 Recommended Standard 232 Read More »

ENEC Sertifikası European Norms Electrical Certification

ENEC Sertifikası European Norms Electrical Certification ENEC, elektrik ürünlerinin ve aydınlatma ürünlerinin uygunluk değerlendirmesi ve sertifikasyonu için bir işarettir. ENEC, Avrupa Ürün Güvenliği Derneği (CENELEC) tarafından yönetilen ve denetlenen bir sertifikasyon programının bir parçasıdır. Bu işaret, ürünlerin güvenliği ve uygunluğu konusunda belirli bir standarda veya direktife uygun olduğunu gösterir. ENEC işareti, özellikle elektrikli ürünlerin ve

ENEC Sertifikası European Norms Electrical Certification Read More »

CE etiketi European Conformity

CE etiketi ‘European Conformity’ kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş bir etikettir. Bu iki kelime, dilimize çevrildiğinde ‘Avrupa’ya Uygunluk’ anlamına gelmektedir. CE işaretinin gerekliliğini doğuran yönetmeliklerin Fransa’daki bir oturumda kararlaştırılmasından dolayı orijinal adı ‘Conformite European’ şeklindedir. Fransızca çevirisinin baş harflerinden oluşan ‘CE’ şeklinde kullanıma sunulmuştur. ‘’CE’’ şeklinde olan bu kullanımın daha okunaklı olması, CE işaretinin kullanım popülaritesini de

CE etiketi European Conformity Read More »